Minh Chi

Minh Chi
Mất:30/11/2009
Quê quán: huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế
Em bệnh bệnh ung thư dạ dày.
Thành viên xuong rong giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 16/10/2009.
Ngày 19/10/2009, các thành viên sunny_night + nguyenthy + xuong rong + Hạnh đã đi xác minh.
Minh Chi được diễn đàn NTCM giúp đỡ Cưu mang không thường xuyên số tiền 2.000.000đ.

Võ Ngọc Hạnh

Em Võ Ngọc Hạnh
Sinh:1992
Mất: 22/11/2009
Quê quán: huyện Lương Sơn - tỉnh Bình Thuận.
Em Hạnh bị u xương phẫu thuật bỏ tay trái được thành viên Violet giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 18/10/2009.
Ngày 25/10/2009, thành viên trunghoang đến xác minh và trao cho gia đình số tiền 1.000.000đ CMKTX.
Ngày 26/10/2009, thành viên merci cũng đi xác minh và trao quà của một số thành viên gửi tặng.

Trần Xuân Duyên

Trần Xuân Duyên
Sinh: 1987
Mất: 20/04/2009
Quê quán: huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An.
Em Duyên bị u não được thành viên penguin cùng một số thành viên ở Hà Nội giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 19/04/2009.
Em Duyên được diễn đàn NTCM giúp đỡ Cưu mang không thường xuyên với số tiền 2.000.000đ.

Phạm Thị Bé

Chị Phạm Thị Bé
Sinh: 1954

Mất 02/09/2009

Quê quán: huyện Tân Châu - tỉnh An Giang.

Chị Bé bị bệnh hiểm được thành viên Chau Phuong Tu giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 20/10/2008.

Ngày 05/11/2008, các thành viên banbe6x + nhomai_2002 + bymyside4 đã đi xác minh.

Chị Bé được NTCM giúp đỡ Cưu mang thường xuyên với số tiền 500.000đ/tháng.

Trần Thị Quý

Cháu Trần Thị Qúy
Sinh: 1997
Mất: 17/10/2009
Trú quán: huyện Đắk Glong - tỉnh Đắk Nông.
Cháu Quý bị u bướu ở mặt được thành viên muagiochuong giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 14/12/2008.
Ngày 03/04/2009, các thành viên banbe6x + Mỹ Linh + Sơn đi xác minh.
Cháu Quý được NTCM giúp đỡ Cưu mang thường xuyên với số tiền 500.000đ/tháng.