Tô Quốc Tường

QuocTuong-CaMau

Cháu Tô Quốc Tường

Sinh năm: 2001

Mất: 21/08/2010

Quê quán : Cà Mau

Cháu Cường mất vì căn bệnh ung thư. Ngày 03/07/2010, thành viên NikeCRCC giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 06/07/2010, thành viên Hindori + Huuphuoc đi xác minh trường hợp của cháu tại bệnh viện Ung Bướu - Sài Gòn. Cháu Tường được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.

Trần Thị Ngọc Phương

NgocPhuong-TraVinh
Em Trần Thị Ngọc Phương
Sinh năm: 1990
Mất:  16/06/2010
Quê quán : ấp Sâm Bua - xã Lương Hòa - huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh
Em Phương mất vì căn bệnh ung thư. Ngày 02/05/2010,thành viên phuochulo99 giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 24/05/2010, các thành viên banbe6x + lehung73 + sunyata + chị Tuyết đã đến xác minh trường hợp của em tại bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn. Em Phương được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên và Cưu mang thường xuyên với số tiền 1.000.000đ/tháng.

Ngô Quang Phụng

NgoQuangPhung-HauGiang

Em Ngô Quang Phụng
Sinh năm: 1995
Mất: 23/05/2010
Quê quán : ấp Phú Tân A - xã Phú Tân - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang
Em Phụng mất vì ung thư não. Ngày 12/05/2010, thành viên a bee giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 13/05/2010, các thành viên trangvitgioi + Tiger + goodfragon + chaubau + k87yeng + Sunyata đã đến xác minh trường hợp của em tại bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn. Em Phụng được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.

Nguyễn Văn Lực

NguyenVanLuc-ong_96

Ông Nguyễn Văn Lực

Sinh năm: không rõ

Mất: 06/11/2010

Quê quán : quận Phú Nhuận - Sài Gòn

Ông Lực có gia cảnh nghèo khó, mất vì tuổi cao sức yếu. Ngày 14/07/2010, thành viên oliu giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 16/07/2010, các thành viên k87yeng + Sunyata + trangvitgioi đã đến xác minh trường hợp của ông tại gia đình. Ông Lực được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên và Cưu mang thường xuyên với số tiền 400.000đ/tháng.


Nguyễn Văn Duy

chauDuy_-_ungthugan

Cháu Nguyễn Văn Duy

Sinh năm: 1999

Mất: tháng 11/2010
Quê quán : thị trấn Dĩ An - tỉnh Bình Dương
Cháu Duy mất vì căn bệnh ung thư gan. Ngày 09/07/2010, thành viên truongvu giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 01/11/2010, các thành viên lehung73 + k87yeng + Tommy đã đến xác minh trường hợp của cháu tại bệnh viện Ung Bướu - Sài Gòn. Cháu Duy được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.