Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Chương trình "Mai Táng Từ Thiện" chuyên giúp đỡ những gia đình nghèo có người thân mất mà không đủ tiền lo hậu sự.
1. Phụ trách chính: Anh Nguyễn Hồng Ánh (banbe6x) - ĐT: 0916092600.
2. Thủ quỹ: Trần Thị Kim Phượng (Thocon) - ĐT: 091 348 9159 - Số tài khoản: 0061001043010 - Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng (Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang)

Các trường hợp ở TPHCM có sự giúp sức của Đội mai táng từ thiện Oanh Lập của chú Ba Oanh.
  • Trang:
  • 1
  • 2

Mai Táng Từ Thiện

4 Trả lời map-pin
Topic started, 22 10 2017 18:04, bởi Nguyen Thi Thu Hue
Bài viết mới nhất 25 12 2017 19:08
bởi Nguyen Thi Thu Hue
230 lượt xem
 
7 Trả lời heart
Topic started, 09 08 2018 11:06, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 11 08 2018 07:41
bởi VânKiêuSa
243 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 26 07 2018 10:55, bởi Kiều Oanh Nguyễn
Bài viết mới nhất 28 07 2018 00:29
bởi banbe6x
84 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 24 07 2018 14:30, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 26 07 2018 16:56
bởi banbe6x
67 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 25 07 2018 03:51, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 25 07 2018 05:47
bởi banbe6x
35 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 19 07 2018 01:42, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 21 07 2018 03:15
bởi Khát Vọng
56 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 08 07 2018 01:40, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 10 07 2018 13:04
bởi letuantu
74 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 25 06 2018 11:43, bởi Lethidan
Bài viết mới nhất 25 06 2018 23:10
bởi banbe6x
60 lượt xem
1 Trả lời heart
Topic started, 25 06 2018 05:43, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 25 06 2018 05:48
bởi VânKiêuSa
37 lượt xem
19 Trả lời file
Topic started, 07 05 2018 05:38, bởi lethithuytrang1191
Bài viết mới nhất 10 05 2018 22:58
bởi YeuThuong
440 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 02 02 2018 14:21, bởi Lắng nghe lòng bạn
Bài viết mới nhất 04 02 2018 22:43
bởi banbe6x
124 lượt xem
5 Trả lời compress
Topic started, 31 01 2018 15:08, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 02 02 2018 22:06
bởi banbe6x
116 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 17 01 2018 08:51, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 20 01 2018 08:41
bởi banbe6x
299 lượt xem
5 Trả lời compress
Topic started, 15 01 2018 10:53, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 16 01 2018 13:42
bởi hoaiti
100 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 11 01 2018 17:11, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 16 01 2018 05:03
bởi banbe6x
110 lượt xem
7 Trả lời compress
Topic started, 31 12 2017 03:59, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 09 01 2018 15:26
bởi banbe6x
133 lượt xem
12 Trả lời file
Topic started, 30 12 2017 16:44, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 09 01 2018 15:19
bởi banbe6x
169 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 05 12 2017 10:44, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 06 12 2017 12:32
bởi banbe6x
131 lượt xem
4 Trả lời lock
Topic started, 29 11 2017 10:54, bởi Khánh Ly
Khóa
Bài viết mới nhất 04 12 2017 17:53
bởi phuclehuu
Khóa
197 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 30 11 2017 02:44, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 02 12 2017 00:19
bởi banbe6x
107 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 28 11 2017 07:50, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 28 11 2017 22:44
bởi banbe6x
151 lượt xem
16 Trả lời file
Topic started, 21 11 2017 02:41, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 24 11 2017 00:52
bởi banbe6x
402 lượt xem
14 Trả lời file
Topic started, 20 11 2017 07:42, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 24 11 2017 00:52
bởi banbe6x
269 lượt xem
9 Trả lời check
Topic started, 08 11 2017 01:19, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 14 11 2017 12:52
bởi banbe6x
413 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 09 11 2017 20:41, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 12 11 2017 09:23
bởi hoaiti
301 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 04 11 2017 05:24, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 05 11 2017 04:15
bởi banbe6x
216 lượt xem
7 Trả lời compress
Topic started, 30 10 2017 17:41, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 02 11 2017 16:18
bởi banbe6x
383 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 18 10 2017 04:33, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 22 10 2017 21:57
bởi banbe6x
346 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 17 10 2017 01:18, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 19 10 2017 11:22
bởi VânKiêuSa
484 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 13 10 2017 15:29, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 17 10 2017 07:40
bởi letuantu
179 lượt xem
  • Trang:
  • 1
  • 2
Thời gian tải trang: 0.636 giây
Powered by Kunena Forum