1. Mục đích sử dụng: huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành viên cho người nghèo vay không lấy lãi để mưu sinh.

 

2. Đặc điểm: các thành viên cho vay chỉ chuyển tiền vào quỹ sau khi BQT tìm được người có nhu cầu vay phù hợp.

 

3. Thủ quỹ: thocon

 

- Số tài khoản: 0061001043010.

 

- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng.

 

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 091 348 9159

 

4. Quy trình ủng hộ:

 

- Các thành viên đăng ký cho vay, thông tin bao gồm: họ tên / nick, địa chỉ / điện thoại liên hệ, số tiền và nguyện vọng cho vay.

 

- BQT liên hệ với thành viên cho vay khi tìm được người nghèo có nhu cầu vay vốn thích hợp.

 

- Thành viên cho vay chuyển tiền cho thủ quỹ.

 

- BQT điều phối tiền vay cho người cần vay thông qua thành viên trực tiếp phụ trách, tư vấn kinh doanh cho người vay vốn.

 

- Các thành viên phụ trách việc vay vốn có trách nhiệm khảo sát tính khả thi của việc vay vốn, tư vấn cho người vay trong quá trình sử dụng vốn và đôn đốc việc thu hồi vốn vay trong thời hạn đã thỏa thuận từ đầu.

 

82653200