1. Mục đích sử dụng: phục vụ việc duy trì hoạt động Quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo và sinh viên nghèo tại TP HCM.

2. Đặc điểm: Quỹ Quán cơm 2.000 đồng có thủ quỹ riêng. Trong trường hợp cần điều phối lại cho các trường hợp khác, BQT sẽ hỏi ý kiến các thành viên ủng hộ.

3. Thủ quỹ: Lathuvang

- Số tài khoản: 0421003789798.

- Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp.

- Tại ngân hàng: Vietcombank - CN Phú Thọ (TP HCM).

4. Quy trình ủng hộ:

- Các thành viên đăng ký ủng hộ trong topic “Đăng ký cưu mang không thường xuyên” hoặc “Đăng ký cưu mang dài hạn” tùy theo nguyện vọng của mình.

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ.

- Số tiền ủng hộ được sử dụng để duy trì hoạt động của Quán cơm 2.000 đồng và các hoạt động hỗ trợ có liên quan đến quán cơm. Khi cần điều phối cho những trường hợp khác không đúng với nguyện vọng của thành viên ủng hộ, BQT sẽ hỏi ý kiến thành viên đó.

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật tại thư mục báo cáo quỹ Quán cơm 2000 trong box “Thống kê cưu mang”.

dsc0022hdsc0063gg