1. Mục đích sử dụng: trợ giúp không thường xuyên cho các trường hợp khó khăn trên diễn đàn theo nguyện vọng của các thành viên ủng hộ.

 

2. Đặc điểm: các thành viên đăng ký ủng hộ cho từng trường hợp cụ thể và BQT điều phối tiền ủng hộ cho những trường hợp đó sao cho hợp lý nhất. Trong trường hợp cần điều phối lại cho các trường hợp khác, BQT sẽ hỏi ý kiến các thành viên ủng hộ.

 

3. Thủ quỹ: thocon

- Số tài khoản: 0061001043010

- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 091 348 9159

4. Quy trình ủng hộ:

 

- Bạn cần đăng nhập thành viên và đăng ký tại đây

- Thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên / Nick, Địa chỉ / Điện thoại liên hệ, số tiền ủng hộ quỹ, số tài khoản & ngân hàng, thông tin về ngày chuyển…

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ thocon.

- Số tiền ủng hộ được BQT điều phối cho các trường hợp đã được các thành viên ủng hộ đăng ký, một lần hay nhiều lần không theo định kỳ nhằm giúp các hoàn cảnh đó vượt qua cơn ngặt nghèo như bệnh tật, tai nạn, thiên tai... Khi cần điều phối cho những trường hợp khác không đúng với nguyện vọng của thành viên ủng hộ, BQT sẽ hỏi ý kiến thành viên đó.

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật trong box “Thống kê cưu mang”.

caringWEB