1. Mục đích sử dụng: phục vụ việc duy trì hoạt động nồi cháo dinh dưỡng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại 3 miền.

 

2. Đặc điểm: Quỹ Nồi cháo có thủ quỹ riêng cho từng miền. Trong trường hợp cần điều phối lại cho các trường hợp khác, BQT sẽ hỏi ý kiến các thành viên ủng hộ.

 

3. Thủ quỹ:

  • Miền Bắc: Thino

- Số tài khoản: 0021008669998.

 

- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Thúy.

 

- Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Hà Nội

  • Miền Trung: Miền Nam:

    Lathuvang

 

 

- Số tài khoản: 0421003789798.

 

- Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp.

 

- Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Phú Thọ (TPHCM).

 

4. Quy trình ủng hộ:

 

- Các thành viên đăng ký ủng hộ trong thư mục “Đăng ký cưu mang không thường xuyên” hoặc “Đăng ký cưu mang dài hạn” tùy theo nguyện vọng của mình.

 

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ.

 

- Số tiền ủng hộ được sử dụng để duy trì hoạt động của nồi cháo 3 miền và các hoạt động hỗ trợ có liên quan đến nồi cháo. Khi cần điều phối cho những trường hợp khác không đúng với nguyện vọng của thành viên ủng hộ, BQT sẽ hỏi ý kiến thành viên đó.

 

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật tại topic báo cáo quỹ nồi cháo từng miền trong box " Thống kê cưu mang"

2008-07-27_151147_Opla2008-07-27_151250_Opla