1. Mục đích sử dụng: ứng cứu, điều phối cho các chi phí hoạt động và những trường hợp cần được trợ giúp khẩn cấp trên diễn đàn.

2. Đặc điểm: Các thành viên không đăng ký ủng hộ trường hợp cụ thể nào mà ủy quyền cho BQT trong việc sử dụng tiền ủng hộ cho các mục đích từ thiện của diễn đàn.

3. Thủ quỹ: thocon

- Số tài khoản: 0061001043010

- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 091 348 9159

4. Quy trình ủng hộ:

- Bạn cần đăng nhập thành viên và đăng ký tại đây

- Thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên / Nick, Địa chỉ / Điện thoại liên hệ, số tiền ủng hộ quỹ, số tài khoản & ngân hàng, thông tin về ngày chuyển…

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ.

- Tiền ủng hộ của các thành viên sẽ được BQT điều phối cho các mục đích từ thiện phù hợp với tiêu chí của diễn đàn như: ứng cứu cho các trường hợp khẩn cấp nhưng chưa được các thành viên đăng ký CM kịp, bù đắp chi phí cho các hoạt động của diễn đàn, của trang web và các trường hợp khó khăn mà tiền CM của các thành viên không đủ v.v…

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật trong mục thống kê cưu mang tại đây.

82278513